Program

10:25
10:55

Elektrik Şebekesinin Yönetiminde Batarya Depolama ve Diğer Enerji Depolama Alternatifleri

10:55
11:25

Elektrik İletim / Dağıtım Şebekelerinde Batarya Depolama

“Depolama Sistemlerinin Analizi” Projesi

11:25
11:40

Ara

11:40
12:10

Elektrik Dağıtımında Batarya Depolama

12:10
12:40

Batarya Depolama Araştırma Faaliyetleri

10:00
10:30

Enerji Modelleme ve Projeksiyonlarında Veri Yönetimi

“Enerji Veri Merkezinin Kurulması” ve “Uzun Dönemli Enerji Senaryoları ve Kapasite Geliştirme” Projeleri

10:30
11:00

Enerji Veri Toplama Teknolojileri

“Enerji Veri Merkezinin Kurulması” Projesi

11:00
11:15

Ara

11:15
11:45

Elektrik Üretiminde Veri Yönetimi

Hidroelektrik Santrallerinde Veri Toplama ve Yönetimi

11:45
12:15

Elektrik Üretiminde Veri Yönetimi

Hidroelektrik Santrallerinde Veri Toplama ve Yönetimindeki En İyi Uygulamalar ve Bunların Operasyonel Verimlilik ve Enerji Verimliliği Açısından Etkileri

12:15
12:35

Enerji Sektöründe Dijitalleşme

“Enerji Sektöründe Dijitalleşme: Sırada Ne Var?”

10:00
10:30

Avrupa Birliği IPA Programları Kapsamındaki Enerji Verimliliği Projeleri

10:30
11:00

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği

“Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği Projesi” Projesi

11:00
11:15

Ara

11:15
11:45

Elektrik İletiminde Enerji Verimliliği

“Elektrik İletiminde Enerji Verimliliğinin Teknik Gözden Geçirilmesi, Değerlendirilmesi ve Analizi” Projesi

11:45
12:15

Doğal Gaz İletiminde Enerji Verimliliği

“Doğalgaz İletiminde Enerji Verimliliği” Projesi

12:15
12:30

Ara

12:30
13:00

Enerji Verimliliği Finansmanı ve Piyasa Gelişimi

“Enerji Verimliliği” Projesi

13:00
13:30

Enerji Verimliliği Farkındalığının Arttırılması ve Görünürlük Faaliyetleri

“Enerji Sektör Programı Projelerinin Görünürlüğünün Güçlendirilmesi ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Bilincinin Arttırılması” Projesi

homeenteruserbubblearrow-leftarrow-rightquestion-circlecross-circle